Redningsselskapet Trygg i vann

Norge er et «vannland» der de aller fleste har vann, elv, sjø eller hav i nærområdet. Det gir grunnlag for fine opplevelser og aktiviteter.

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne – men vår statistikk viser at rundt 100 personer omkommer i drukningsulykker årlig. Det er nesten like mange som i veitrafikken.

17 % av de som omkommer er barn og unge under 25 år. For å ferdes trygt på, i og ved vann må vi lære å forutse og unngå uhell, og ha ferdigheter som gjør at vi kan berge både oss selv og hjelpe andre i en drukningssituasjon. RS Trygg i vann-kurset gir deg det.