Vinterøya - livredningskurs

Redningsselskapets digitale livredningskurs «Vinterøya» passer for ungdommer, foreldre og andre som vil lære hvordan de kan ferdes trygt rundt vann og på isen vinterstid. Gjennom spill og videoer lærer du hva du må gjøre om du faller ut i kaldt vann og hvordan du forbereder deg for en trygg tur på isen. Du får også kunnskap om hvordan du berger deg selv og redder andre på en trygg måte etter fall gjennom isen. 

Redningsselskapet Trygg i vann

Norge er et «vannland» der de aller fleste har vann, elv, sjø eller hav i nærområdet. Det gir grunnlag for fine opplevelser og aktiviteter.

Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne – men vår statistikk viser at rundt 100 personer omkommer i drukningsulykker årlig. Det er nesten like mange som i veitrafikken.

17 % av de som omkommer er barn og unge under 25 år. For å ferdes trygt på, i og ved vann må vi lære å forutse og unngå uhell, og ha ferdigheter som gjør at vi kan berge både oss selv og hjelpe andre i en drukningssituasjon. RS Trygg i vann-kurset gir deg det.


Sommerøya - digitalt livredningskurs

Det digitale livredningskurset gir deg en introduksjon til livredning. Det kan være med å redde liv. Gjennom spill, videoer og korte tekster lærer du livredning, førstehjelp og hvordan du tar gode valg før vannaktiviteter. Bli livredderaspirant i dag!